Transparència (La Xarranca)

Llei 19 / 2014, del 29 de desembre

De la transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 21 / 2014, del 29 de desembre

Del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Ordre JUS / 152 / 2018, del 12 de setembre

Per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Informació actualitzada: juliol 2023
Pròxima actualització: febrer 2024
Tipologia entitat segons Pla Comptable: Entitat de dimensió reuduïda
Tipologia d’entitat segons Ordre Jus 152/2018: Entitat de dimensió reduïda que percep fons públics

Informació institucional i organitzativa

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió administrativa

Activitat