Participants i beneficiaris/es (Xarranca)

A l’article 7 dels estatuts de la Xarranca, Fundació socioeducativa privada s’estableix la condició de beneficiari i beneficiària de les activitats de l’entitat.
 

  • Les activitats de la Fundació s’adrecen de forma genèrica a qualsevol nen, nena, jove, persona adulta, família, col·lectivitat, col·lectiu o entitat, independentment de la seva edat, origen, cultura i religió.

 

  • A l’hora de determinar els beneficiaris de les diferents activitats de la Fundació, el Patronat ho farà actuant amb criteris d’imparcialitat i no discriminació d’entre les persones i entitats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits objectius específics que es puguin establir per a cada activitat.