Participa al CAE

Suma't

Tu pots formar part de l'entitat

El CAE i la Fundació la Xarranca ofereixen moltes possibilitats de participació i de col·laboració a totes persones interessades en els àmbits de l’educació en el lleure, el joc, la dinamització sociocultural i comunitària i la intervenció amb infants i joves.

Al desplegable de la dreta us detallem les característiques particulars bàsiques de cada tipus de participació:

Fes-te voluntari/a

Formulari de voluntariat

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Socis i Sòcies

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda.

Els socis i les sòcies són el grup de persones amb un major interès i implicació en l’existència i el correcte funcionament de l’associació.

Les persones interessades a ser socis ho han de demanar a través d’una petició escrita dirigida a l’Equip Directiu de l’entitat. L’acceptació dels socis o sòcies es fa a les assemblees.

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda

Els col·laboradors i col·laboradores són persones que estan interessades en alguna de les línies de treball o en alguna de les activitats de l’entitat. Aquesta col·laboració es concreta en la seva participació, d’una manera estable i continuada, en algun dels equips de treball o comissions de l’entitat.

Les persones que vulguin ser col·laboradores ho han de comunicar a l’equip en el qual volen participar: Club del Joc, Esplais, Setmana de Jocs al Carrer, etc.

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda

Els voluntaris i voluntàries són persones que col·laboren puntualment en l’execució d’alguna de les activitats del CAE, desenvolupant algunes de les tasques que se’n deriven: muntatge i desmuntatge, monitoratge d’activitats o de tallers, fotografies, informació, etc.

La voluntat del CAE és crear una borsa de persones interessades a les quals se les anirà informant de les activitats que s’organitzen i de les necessitats de voluntaris i voluntàries que se’n deriven.

Les persones interessades a ser voluntàries ho han de comunicar per escrit a través del formulari adjunt.

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda / subvencionada per la UE

El programa Servei Voluntari és una de les accions del programa comunitari Joventut en Acció que té com a objectiu promoure la participació dels joves en les diferents formes d’activitats de voluntariat, dins i fora de la UE. 

Els/les joves col·laboren en alguna de les activitats i/o serveis del CAE amb una dedicació setmanal prèviament establerta i, a canvi, la seva estada a Manresa és finançada a través d’aquest programa.

Les persones interessades a ser voluntàries han de gestionar la seva petició a través dels mecanismes establerts pel Programa Servei Voluntari Europeu.

Tipus de participació: No retribuïda

El CAE i la Fundació La Xarranca tenen establerts convenis i acords estables de col·laboració amb diferents centres educatius per acollir alumnes que han de desenvolupar el seu període de pràctiques.

En aquest sentit, destaquem:

UAB. Facultat de Ciències de l’Educació. Pràcticum de Pedagogia i Educació Social.

IES Guillem Catà. Manresa. Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural.

A part d’aquests convenis estables, l’entitat també ofereix la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques d’altres itineraris formatius:

Batxillerat. Estades en empreses.

Monitors/es d’activitats de lleure. Període de pràctiques

Directors/es d’activitats de lleure. Període de pràctiques

També es pot participar al CAE, simplement fent-nos arribar les teves opinions, els teus suggeriments, les teves crítiques, les teves idees, etc. Segur que ens ajuden a millorar les nostres activitats i els nostres serveis.

Si vols guardar l’anonimat, modifica les dades de contacte.