La nostra metodologia

Apostem per l’aprenentatge significatiu, a partir de l’experiència i coneixements previs de l’alumnat, el seu rol actiu i protagonista, potenciant la presa de consciència i l’autoanàlisi continua, el treball cooperatiu i la personalització de cada acció formativa.

Des del CAE s’aplica l’aprenentatge competencial basat en quatre grans directrius:

Joc

El lleure és una de les característiques fonamentals del CAE, i per això duem a terme un aprenentatge basat en el joc.

"Learning by doing"

Al llarg de totes les formacions ens representa aquesta directriu que significa: Aprendre fent.

Grups

Des de l'escola de formació del CAE promovem l'aprenentatge a través de processos grupals.

Feedback

Fomentem el sentit crític i autocrític.

Tres tipus de modalitats:

Presencial

Es treballa de manera activa i participativa alhora que permet socialitzar i relacionar-se de manera directa.

Semi-presencial

Es combina la flexibilitat i l’autonomia de la part virtual amb els avantatges de l’atenció directa a les persones.

Online

S’utilitza el moodle com a plataforma de teleformació i el zoom com a plataforma virtual, dues eines que permeten la personalització total del curs i afavoreixen l’autonomia de les persones participants.