Qualitat

Certificat de Qualitat ISO 9001:2015

Des de l’any 2003, el CAE disposa del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015 per al disseny i impartició de cursos i accions formatives, convertint-se en la primera escola d’educadors i educadores en el lleure de Catalunya en obtenir aquest reconeixement. 

Al 2020, l’entitat incorpora la Qualitat com a un dels seus valors organitzatius per a la totalitat de les activitats que desenvolupa.