Informes de satisfacció

La sistemàtica de Qualitat del CAE i la Fundació La Xarranca incorpora qüestionaris per recollir el nivell de satisfacció dels diferents agents implicats en les activitats que es duen a terme: Activitats formatives, Serveis educatius, Banc de Recursos, etc.

Les dades es recullen en una escala que va de 0 a 5 d’acord amb l’escalat següent: 

 20222021202020192018
Mitjana valoració global de totes les àrees i agents4,64,64,64,44,4

Valoració per àrees

 20222021202020192018
Formació4,74,64,64,44,3
Pràctiques formació4,74,6
Serveis educatius i de lleure4,54,44,54,44,5
Banc de recursos4,84,94,84,84,8
Activitats ciutadanes i de joc4,54,7
Assessorament entitats4,8

Valoració per agents

 20222021202020192018
Usuaris / beneficiaris de l’activitat4,74,64,44,34,4
Clients4,74,74,74,44,6
Professionals que les executen4,54,54,54,54,3