Memòria de pràctiques

Formació

Presentació de la memòria de pràctiques

A continuació podràs accedir als enllaços d’entrega dels documents de la memòria de pràctiques, tant del curs de monitor/a d’activitats de lleure, com del curs de director/a d’activitats de lleure:

  • Contacte monitors/es: formacio@cae.cat
  • Contacte directors/es: rosap@cae.cat
Quan són les convocatòries d'entrega de memòria?

30 de gener30 d’abril30 d’octubre. Cada any són les mateixes. Aquestes dates fan referència a l’entrega DEFINITIVA i cal formalitzar-la a través dels enllaços anteriors.

En PDF.

Sí. Sempre constarà el dia i l’hora en què s’ha efectuat l’enviament, però cal tenir en compte que la correcció no s’efectuarà fins després de la data de la convocatòria més pròxima.

Cal tenir en compte que la resposta sobre l’apte o no apte del treball es rebrà al cap d’un mes aproximadament respecte a la data de la convocatòria.

Els/les alumnes rebran un correu electrònic un cop s’hagi tramitat el títol oficial i un correu posterior tan bon punt el carnet estigui llest per passar-lo a recollir a les oficines del CAE.

 En els casos en què alguns dels alumnes hagin suspès un treball o bé els manqui documentació per presentar, no es podrà tramitar el títol corresponent i caldrà esperar a la propera convocatòria.

Sí, els esborranys es poden enviar fins a 15 dies abans de l’entrega a través de correu electrònic per obtenir feedback.