Canal ètic

Respectem-nos!

Formulari de contacte del canal ètic del CAE i La Xarranca

T'escoltem

Hem habilitat aquest canal ètic per canalitzar qualsevol comunicació, queixa o denúncia respecte de les nostres actuacions o de fets que s'hagin pogut produir en les nostres activitats.

Confidencialitat

Tractarem aquestes comunicacions amb la màxima discreció. En cas que s’aportin dades personals i de contacte aquestes seran absolutament confidencials i només s’utilitzaran per informar de les gestions i actuacions fetes respecte de la comunicació.