El CAE

CAE, Formació i Serveis Socioculturals

El CAE (CAE, formació i serveis socioculturals), és una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que treballa per la promoció de l’educació en el lleure i la dinamització sociocultural.

Amb seu social a Manresa, les nostres actuacions abasten tota la comarca del Bages i diverses poblacions de la Catalunya Central, i incorporen altres accions com les activitats al voltant del joc, la gestió associativa o la intervenció en l’àmbit de la informació juvenil, entre altres.

Transparència

El CAE, per la seva condició d’entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, perceptora de subvencions públiques i proveïdora de serveis a administracions públiques, té obligacions de transparència derivades de diferents normatives​.