Reconeixements

 • Entitat inscrita en la secció primera del registre d’entitats i associacions de Barcelona de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 9.486 amb data 9 de desembre de 1987.

 

 • Entitat declarada d’utilitat pública segons resolució del Ministerio de Justícia e Interior amb data 18 de març de 1996. (Núm. Nac. 76.568).

 

 • Entitat declarada de caràcter Social segons resolució de la Delegació Especial de Catalunya de la Agencia Tributaria amb data 27 de febrer de 2013.

 

 • Entitat inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Manresa amb el núm. 003/94.

 

 • Entitat inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en la Secció d’Entitats Privades d’Iniciativa Social amb el núm. E01906, amb data 15 de març de 1994.

 

 • Entitat inscrita en el Cens General de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 00-000-00029.

 

 • Entitat inscrita al cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, amb el núm. 001498-000, amb data 15 de juliol de 1994.

 

 • Escola de formació d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 18 amb data 11 de maig de 1984.

 

 • Escola de formació de voluntaris reconeguda per l’Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 6, amb data 4 de novembre de 1994.

 

 • Centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de cens 1644 per a la realització de cursos de formació ocupacional i del Servei Català de Col·locació, segons resolució de data 17 de febrer de 1994.

 

 • Entitat de Formació de Manipulació d’Aliments (EFMA) autoritzada per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya segons resolució de data 18/07/2005. Inscrita en el Registre d’Entitats de Formació de Manipulació d’Aliments amb el núm. REFMA: 293/CAT. Reconeixement vàlid fins al 18-07-2010, data en la qual, en virtut de la transposició de la directiva europea de lliure serveis, finalitza el reconeixement i no es pot sol•licitar renovació.

 

 • Membre permanent del Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut, segons ORDRE PRE/367/2003, d’1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut.

 

 • Entitat amb certificació de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2015 per al disseny i impartició de cursos i accions formatives. Certificat núm. 0.04.09372 expedit per TÜVRheinland vàlid fins 28/03/2022.

 

 • Membre de la Confederació, organització empresarial que representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

 

 • Organització d’acollida acreditada del Servei Voluntari Europeu. (Resolució de la Agencia Nacional Española de 17 de novembre de 2006).

 

 • Entitat inscrita en el Registre de grups d’interès de Catalunya amb el núm. 1792 (Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb data 7 d’abril de 2017).

 

 • Entitat inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (11 de febrer de 2019).