Formació a mida / per encàrrec

El CAE pot dissenyar i executar formacions per a ajuntaments, consorcis, entitats, empreses i centres escolars sobre temàtiques vinculades a l’educació en el lleure, el joc, tècniques i recursos per a la intervenció amb infants i gestió d’entitats, entre altres 

Educació en el lleure
 • Curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i Juvenil
 • Curs de Director/a d’activitats en el lleure infantil i Juvenil
 • Organització d’activitats amb jocs
 • Dinamització d’activitats de jocs
 • Organització de ludoteques
 • Jocs de taula
 • Jocs de taula del món
 • Jocs cooperatius
 • Jocs motrius
 • Esports cooperatius
 • Curs d’iniciació a l’esplai –Premonitors-
 • Guitarra d’animació
 • Tallers i manualitats (amb diferent material, per a diferents edats, amb diferents ambientacions…)
 • Taller de disfresses
 • Taller de contes
 • Taller de teatre
 • Taller de danses
 • Taller de cançons
 • Taller de titelles
 • Curs bàsic de gestió associativa
 • Gestió econòmica
 • Gestió administrativa
 • Gestió de recursos humans
 • Disseny i elaboració de projectes
 • Com demanar subvencions
 • Conducció de reunions
 • Les relacions amb l’administració
 • Elaboració de butlletins informatius
 • Les relacions amb els mitjans de comunicació
 • Com crear un bloc per a l’entitat
 • Curs d’iniciació al voluntariat
 • Voluntariat de cooperació internacional
 • Joves dinamitzadors/es
 • Curs de Monitor/a de menjador escolar
 • Mòdul de menjador escolar
 • Mòdul de menjador en escoles bressol
 • Coordinació de menjadors escolars
 • Creació, organització i dinamització d’una ludoteca
 • Planificació d’activitats extraescolars
 • Dinamització de patis
 • Tallers per al menjador escolar
 • Educació per a la diversitat
 • Educació per a la pau
 • Jocs cooperatius
 • La cooperació internacional
 • Resolució de conflictes
 • Integració d’infants amb discapacitats
 • El treball amb infants i joves amb dificultats socials
 • Dinàmiques de grup
 • Programació d’activitats formatives
 • Conducció de grups i lideratge
 • Tècniques de motivació
 • Recursos didàctics per a la formació
 • Tècniques de comunicació
 • Monitor/a d’educació ambiental
 • Jocs respectuosos amb el medi ambient
 • Eixos d’animació per a treballar l’educació ambiental
 • Flora i fauna del Bages
 • Interpretació del paisatge
 • Herbes medicinals i infusions
 • Energies alternatives per a campaments
 • Reutilització de plàstics
 • Ecologia urbana
 • Observació d’estels
 • Orientació

Et fem un disseny personalitzat

En el cas que una entitat o organisme estigui interessat en alguna d'aquestes activitats, pot demanar una proposta adequada a les seves necessitats a rosap@cae.cat