Dades registrals i estatuts (Xarranca)

Dades registrals

  • Escriptura pública de constitució davant el Notari Lluís Baciero Ruiz (data 7 de juliol de 2007).
  • Entitat inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb núm. 2.385 (data 10 de gener de 2008).
  • Entitat inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Manresa amb el núm. 397/08 (data 29-02-2008).
  • Entitat declarada de caràcter social, segons resolució d’Hisenda de data 16 de gener de 2008.
  • Entitat inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (11 de febrer de 2019).
  • Entitat inscrita en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb el número 3499, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit d’actuació Educatiu (5 d’octubre de 2020).

Estatuts

  • Els actuals estatuts de la Fundació varen ser aprovats a la reunió del Patronat de data 08/04/2019 i posteriorment modificats a la reunió del Patronat del 01/06/2019.
  • Accés als estatuts