Subvencions (Xarranca)

AnyAdministració / ConvocatòriaProjecteImportAny/s Execució
2021Servei d’Ocupació de Catalunya

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
3 contractacions33.000,00€2021-2022
2021Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, afers socials i famílies. Direcció General de Joventut.

ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Activitats extraescolars Fundació La Xarranca1.500,00€2021
2020Generalitat de Catalunya. Departament d’EducacióAjuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2
Activitats extraescolars Fundació La Xarranca3.500,00€2020
2020Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i FamíliesAjut econòmic extraordinari per a l’organització i el funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu que preveu el capítol IV del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social
Activitats d’estiu Fundació La Xarranca4.500,00€2020
2020Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.Ajuts destinats a les associacions de mares i pares d’alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
Menjadors escolars Fundació La Xarranca25.215,29€2020
2020Generalitat de Catalunya. Dept. Treball, afers socials i famílies. Agència Catalana de la Joventut.

Contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu
Projecte COnVID-EM A JUGAR20.800,00€2020-2021
2019Servei d’Ocupació de Catalunya


Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
3 contractacions33.000,00€2019-2020
2018Servei d’Ocupació de Catalunya


Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
3 contractacions33.000,00€2018-2019
2018Diputació de Barcelona

Subvencions Àrea Atenció a les Persones per a entitats sense ànim de lucre 2018
Catalitza’t. Projecte d’inclusió de joves nouvinguts1.212,65€2018
2017Servei d’Ocupació de Catalunya


Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
3 contractacions33.000,00€2017-2018
2016Servei d’Ocupació de Catalunya


Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
2 contractacions22.000,00€ 2016-2017
2015Servei d’Ocupació de Catalunya (GenCat)


Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Bitllot15.899,40€2015-2016
2014Servei d’Ocupació de Catalunya (GenCat)


Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Bitllot8.038,98€2014-2015
2011Servei d’Ocupació de Catalunya (GenCat)Plans d’Ocupació
Plans d’Ocupació5.712,32€2011-2012
2011Ministerio de Sanidad, Política Social e IgualdadElaboració Pla Igualtat9.000,00€2011-2012