Retribució de la direcció (Xarranca)

Retribució dels òrgans de direcció (Xarranca)

Els membres del Patronat de la Xarranca, Fundació socioeducativa privada, no tenen cap tipus de retribució econòmica per a l’exercici dels seus càrrecs, tal com s’estableix a l’article 23 dels estatuts:


El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

 

Retribució de la Direcció

L’any 2017 La Fundació La Xarranca va nomenar una directora de l’entitat. A la data actual aquesta figura és vigent i és l’únic càrrec retribuït amb capacitat directiva dins l’entitat.

La retribució anual corresponent a aquest càrrec és de 27.424,04 €.

27.424,04 € / any