Aules Socioeducatives

Des de la Fundació La Xarranca considerem l’aula socioeducativa com un servei diürn no residencial adreçat a infants i adolescents on es realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

L’aula socioeducativa intervé en diferents dimensions dels infants/adolescents i de les seves famílies:

  • El lleure i l’esbarjo
  • El suport escolar i educatiu
  • El desenvolupament emocional
  • Les habilitats socials
  • Les relacions grupals
  • El coneixement de l’entorn i del municipi
  • Les relacions i les responsabilitats familiars

T’interessa el servei o tens algun dubte? Envia’ns un correu a helena@cae.cat o bé omple el

Altres serveis

Des de fa més de 30 anys, el CAE i la Fundació la Xarranca organitza Casals de Lleure en períodes de vacances escolars. Entenem aquests casals de lleure com un espai educatiu i de lleure on l’infant és el protagonista […]

Des de la Fundació la Xarranca oferim la possibilitat de realitzar extraescolars a les AMPA/AFA de les escoles, ajuntaments i entitats. Es tracta d’una proposta educativa per al temps de lleure d’infants i joves, en què s’utilitza la metodologia del […]

Gestionem serveis d’acollida fora de la jornada escolar al matí, migdia i a la tarda. Un recurs per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar que pretén ser també una experiència que també cobreixi les necessitats afectives i […]

Entenem el temps de migdia i l’espai de menjador com un espai educatiu més dins el marc del lleure on els infants són els protagonistes. Un espai per compartir i aprendre a ser, per construir hàbits, actituds i valors a […]

Des de la Fundació la Xarranca oferim la contractació de personal a ajuntaments i entitats per tal de poder difondre les seves campanyes de sensibilització a la ciutadania. De la mateixa manera també dissenyem, organitzem i dinamitzem activitats fetes a […]

Des de la Fundació La Xarranca considerem l’aula socioeducativa com un servei diürn no residencial adreçat a infants i adolescents on es realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament […]