Dades registrals i estatuts

Dades registrals

Estatuts

  • Els actuals estatuts de l’entitat varen ser aprovats a l’Assemblea General celebrada el 3 de juny de 2023.
  • Accés als estatuts