Educació inclusiva centrada en la dislèxia

Format: Presencial

Durada: 20h

Codi: 24132

Data inici:

9-07-2024

Data final:

18-07-2024

Horaris: Dimarts i dijous de 9h a 14h

Objectius:

 • Descriure elements que permetin als professionals el treball efectiu a l’aula, amb alumnes amb dislèxia
 • Identificar el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica

Continguts:

M1: Conceptes bàsics sobre la dislèxia

 • Identificació del concepte de dislèxia i diferenciar-lo de disortografia i disgrafia
  • Bases neurològiques i processament psicolingüístic
  • Processos de lectura
 • Processos d’escriptura
  • Reconeixement de les característiques de l’alumnat amb dislèxia
  • Diagnòstic mitjançant el reconeixement de les característiques que presenta el nen dislèxic.
 • Perfil de dificultats
 • Disseny del procés d’avaluació
  • Criteris diagnòstics
  • Informe psicopedagògic

M2: La intervenció educativa amb infància amb dislèxia

 • Anàlisi sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics
  • Mètodes d’ensenyament de la lectura
  • Reconeixement de les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.
 • Intervenció en la dislèxia, disortografia i disgrafia
  • L’atenció precoç
  • La intervenció segons el component afectat
  • La intervenció específica segons diferents programes
  • La intervenció a l’aula i fora de l’aula
 • L’ús de recursos específic


Requisits:

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat

Places: 15

Preu: Totalment subvencionat

Reconeixement: Diploma expedit pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya


Estructura: 20 hores

A carrec de: Anaïs Rodríguez Ruiz

Psicòloga amb Postgrau de Logopèdia. Consultora de la UOC en el Màster de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Adreça:

NOU CAE

 

C/Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r pis

08241 Manresa

tel. 93 872 57 89

Promou:

Finançat per:

Altres cursos

Data inici: 6 d'abril de 2024
Data fi: 20 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 15h

Horari: Dissabtes de 9h a 14h

Data inici: 4 de març de 2024
Data fi: 22 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dilluns de 16h a 19.30h

Data inici: 1 de juliol de 2024
Data fi: 5 de juliol de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Data inici: 25 de juny de 2024
Data fi: 28 de juny de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dimarts a divendres (veure horaris)

Data inici: 2 de març de 2024
Data fi: 28 d'abril de 2024

Adreçat a: Persones amb el títol de monitor/a de lleure

Tipologia: Semi-presencial

Estat del curs: Places-en-reserva

Preu: 350€

Durada: 320h

Horari: POSPOSAT

Data inici: 9 de juliol de 2024
Data fi: 18 de juliol de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dimarts i dijous de 9h a 14h