Un estiu amb lleure de qualitat

Per Nasi Muncunill – Director del CAE

Estem a mitjans de maig i encara hi ha ajuntaments que treuen a licitació la gestió dels casals d’aquests estiu del seu municipi. No deixa de ser sorprenent!

Això i el gran nombre de plecs que aquests dies hem estat llegint i valorant, ens ha fet pensar en tres idees si, el que es pretén, és poder garantir una bona execució de casals i activitats d’estiu de lleure adreçades a infants i joves.

1. Les activitats de lleure no s’improvisen. No estan guardades en un magatzem, esperant que entri un comprador i se les emporti. Requereixen una feina molt important de planificació: configurar els equips de dirigents, conèixer les especificitats del municipi i dels grups d’infants que hi participaran, adequar la proposta de casal a aquesta realitat, planificar les activitats en l’entorn concret -visites, excursions…-, coordinar-se amb l’entitat promotora… I això porta temps. Com es pot fer tota aquesta feina en licitacions que s’acabaran resolent a mitjans de juny quan els casals començaran el 25 de juny?

2. En la tria de l’activitat han de prevaldre els criteris pedagògics i de qualitat. En la majoria de les licitacions que estem veiem, el principal criteri de valoració -en molts casos l’únic- és el preu que ofereix l’entitat o empresa. En molts casos, aquest preu es complementa amb una bateria de criteris quantificables automàticament -d’aquells de triar entre sí i no i en què tothom marca el sí- estretament vinculats al preu: fer alguna sortida de més, incorporar algun monitor/a addicional o un vetllador/a, oferir places gratuïtes… En pocs casos es requereix la presentació d’un projecte on es concretin els objectius, la programació, les activitats que es faran, com es treballarà l’entorn natural i social del municipi, com s’avaluarà, com es farà la coordinació amb l’ajuntament, la comunicació amb les famílies o la contractació de l’equip de monitors/es, etc… Des del CAE i la Xarranca creiem que aquest projecte hauria de ser indispensable en qualsevol licitació.

3. Cal dotar a les activitats dels recursos econòmics necessaris. En les licitacions s’estableix un pressupost base a partir d’una valoració econòmica que ha fet la mateixa administradoció promotora. A partir d’aquí, les empreses o entitats tenen la possibilitat de rebaixar aquest cost, el que els ofereix majors possibilitats d’adjudicació del contracte. En molts casos hem trobat incoherències i errors en aquesta valoració: no es preveu la dedicació indirecta dels monitors/es i del director/a que contempla el conveni del lleure educatiu (totalment insuficient segons el nostre criteri), no es tenen en compte altres despeses laborals associades al període de contractació -vacances generades, costos de finalització de contracte…-, s’incorporen activitats o obligacions que no estan contemplades en la dedicació prevista dels dirigents -formacions, reunions de pares, bivacs, vetllades nocturnes, festa de cloenda, etc.-, s’estableix un import econòmic únic amb el qual cal assumir material, activitats, excursions, assegurances… moltes vegades insuficient, etc.

Si volem que les activitats de lleure infantils i juvenils siguin educatives i de qualitat, cal començar-hi a treballar en els processos de licitació, avançant-los en el calendari, incorporant i donant més valor a les propostes pedagògiques i organitzatives de les entitats i empreses i assignant-hi els recursos econòmics necessaris. I en aquesta tasca és imprescindible la màxima implicació i complicitat municipal: tècnics, polítics, serveis econòmics, intervenció… Per aquest estiu ja fem tard. Ens ho apuntem per a l’any vinent?