Subvencions 2020

Administració / convocatòriaProjecteImportAny/s Execució
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Convocatòria 2019).
Tarasca 202012,400.66€2020-2021
Ajuntament de Manresa. 
Subvenció nominativa
Programa de joventut i lleure18.000,00€2020
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Projectes Singulars
Projecte Dinamitza79.999,26€2020-2021
Diputació de Barcelona.
Subvencions Àrea Atenció a les Persones per a entitats sense ànim de lucre 2020
Projecte Lúcids5.666,95€2020
Generalitat de Catalunya. Dept. Treball, Afers socials i Famílies.
F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya
Programa formatiu CAE PFAVC 20204.617,00€2020
Generalitat de Catalunya. Dept. Treball, afers socials i famílies. Agència Catalana de la Joventut.
Contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu
Projecte DES-COVID-NOS20.800,00€2020-2021

Generalitat de Catalunya. Dept. Treball, Afers socials i Famílies.
Ajuts econòmics extraordinaris per a l’organització i el funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu
Estiu 20202.000,00€2020
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Convocatòria 2020)
Tarasca 202114.179,65€2021
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Convocatòria 2020)
Catalitza 20217.865,17€2021
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19
 5.000,00 €2020
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP)
Projecte Formatiu25.617,00€2020-2021
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Línia ACOL per a l’any 2020 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació
 19.236,36€2021
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Convocatòria de 2020 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades
Pla formatiu sectorial i Pla formatiu transversal41.034,84€2020-2021