Subvencions 2018

Administració / ConvocatòriaProjecteImportAny/s Execució
Ajuntament de Manresa.
Subvenció nominativa
Programa de Joventut17.800,00€2018
Diputació de Barcelona.
Subvencions Àrea Atenció a les Persones per a entitats sense ànim de lucre 2018
Lúcids3.971,53€2018
Diputació de Barcelona.
Subvencions de l’Àrea de Presidència a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius any 2018
20a Moguda a l’Agulla3.300,00€2018
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
3 contractacions33.000,00€2018-2019
Generalitat de Catalunya. Dept. Treball, Afers socials i Famílies.
F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya
Programa formatiu CAE PFVC 20182.697,19€2018
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Tarasca 201911.537,11€2019
Generalitat de Catalunya. Consorci per la Formació Continua de Catalunya.
Programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades
Pla formatiu transversal 2018-2019
Pla formatiu sectorial 2018-2019
29.842,09€2018-2019
Servei d’Ocupació de Catalunya (GenCat).
Programes Singulars
Projecte Dinamitza
72.028,90€
2019
Tresoreria Seguretat Social.
Bonificació de quotes socials
Formació bonificada treballadors/es333,00€2018