Els sòcis i les sòcies

El CAE està formalment constituït com a una associació sense ànim de lucre. Per aquest motiu la seva estructura respon a aquest plantejament associatiu, en el que la màxima responsabilitat decisòria recau en els socis i les sòcies de l’entitat. D’acord amb els estatuts, poden formar part del CAE totes les persones que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats de l’associació.

Els socis i sòcies del CAE s’organitzen en diferents equips de treball:

🏃‍♂️ EQUIP D'ESPLAIS

Equip responsable de l’organització de diferents activitats de dinamització sociocultural i de caire ciutadà, algunes d’elles adreçades prioritàriament a les entitats d’educació en el lleure de la comarca del Bages. Entre les activitats que organitzen hi ha el Joc de Ciutat de la Llum i la Manresa Express.

Equip que promou i organitza diverses activitats al voltant del joc, amb la finalitat de promoure’l com a una alternativa d’oci. Entre les activitats que organitzen hi ha les Nits de Joc, el Tast de Jocs, el Torneig de Carcassonne de la Llum, el Kapla al Museu, etc. El Club del Joc també compta amb un subequip que s’encarrega de la logísitica i el manteniment del fons de jocs de taula de l’entitat.

De manera puntual es creen equips organitzatius per a determinades activitats. Cal destacar l’equip de la Setmana de Jocs al Carrer.