Retribució de la direcció

Retribució dels òrgans de direcció

Els membres de l’equip directiu no tenen cap tipus de retribució econòmica per a l’exercici dels seus càrrecs, tal com s’estableix a l’article 19.4 dels estatuts:

“Les persones membres de l’Equip Directiu exerceixen llur càrrec gratuïtament, si bé tenen dret al reemborsament de les despeses degudament justificades derivades d’aquest exercici”.

Retribució de la Direcció

L’any 2004, CAE, formació i serveis socioculturals, va nomenar un director de l’entitat. A la data actual aquesta figura és vigent i és l’únic càrrec retribuït amb capacitat directiva dins l’entitat.

La retribució anual corresponent a aquest càrrec és de 34.263,18 €.

34.263,18 € / any