Reconeixements

Reconeixements i homologacions com a Escola de Formació

Història

Escola de formació d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 18 amb data 11 de maig de 1984.

Voluntariat

Escola de formació de voluntaris reconeguda per l’Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 6, amb data 4 de novembre de 1994.

Ocupació

Centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de cens 1644 per a la realització de cursos de formació ocupacional i del Servei Català de Col·locació, segons resolució de data 17 de febrer de 1994.

Formació Contínua

Centre col·laborador del Consorci de Formació Contínua de Catalunya per a la formació de persones treballadores.

Joventut

Membre permanent del Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure de la Secretaria de Joventut, segons ORDRE PRE/367/2003, d'1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure de la Secretaria de Joventut. (DOGC núm. 3965 - 10/09/2003).

Qualitat

Entitat amb certificació de qualitat UNE-EN-ISO 9001 per al disseny i impartició d'activitats formatives. (Certificat núm. 0.04.09372 expedit per TÜVRheinland vigent fins a 28/03/2022).

Manipulació d'Aliments

Entitat de Formació de Manipulació d'Aliments (EFMA) autoritzada per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya segons resolució de data 18/07/2005. Inscrita en el Registre d'Entitats de Fomació de Manipulació d'Aliments amb el núm. REFMA: 293/CAT. Reconeixement vàlid fins a 18-07-2010 data en la qual, en virtut de la transposició de la directiva europea de lliures serveis, finalitza el reconeixement i no es pot sol·licitar renovació.