Participants i beneficiaris/es

Participants, beneficiaris i beneficiàries

A l’artcile 4 dels estatuts del CAE s’estableix la condició de beneficiari i beneficiària de les activitats de l’associació:

1. Les activitats del CAE s’adrecen de forma genèrica a qualsevol nen, nena, jove, persona adulta, família, col·lectivitat, col·lectiu o entitat, independentment de la seva edat, origen, cultura i religió.

2. A l’hora de determinar les persones beneficiàries de les diferents activitats es farà actuant amb criteris d’imparcialitat i no discriminació d’entre les persones i entitats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits objectius específics que es puguin establir per a cada activitat.

Durant l’any 2020, les persones que van participar en l’organitzaciò o que es van beneficiar de les activitats del CAE van ser: