Participació

El CAE forma part de:

Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut

Membre permanent segons l'Ordre PRE/367/2003, d’1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut.

La Confederació

Organització empresarial que representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Un espai de trobada i coordinació amb l’aposta clara d’impulsar l’economia social i cooperativa en aquest territori i un dels 14 ateneus cooperatius que funcionen a Catalunya en el marc del Programa d’Economia Social 2021-2024.