Finalitats, objectius i activitats

Finalitats

Els fins de l’associació són d’interès general i de caire social, educatiu, cívic i cultural. Dels objectius i de les activitats de l’entitat en queda exclòs tot ànim de lucre.

Objectius

 • Educar i formar persones, d’acord amb l’ideari de l’entitat, amb una atenció preferent als infants i els joves. Aquesta formació es duu a terme, principalment en l’àmbit de l’educació en el lleure, tot i que l’entitat té com a camp d’actuació tots els àmbits de l’educació.

 

 • Promoure i difondre l’educació en el lleure i donar suport a totes les persones, entitats i iniciatives, que en l’àmbit territorial de l’entitat, treballen en aquest camp.

 

 • Fomentar la participació social, a través de la dinamització sociocultural, l’animació comunitària i la participació i el treball associatiu, així com donar suport a totes les persones i entitats, que en l’àmbit territorial de l’entitat, treballen en aquests àmbits.
   
 • Promoure els valors del respecte, la convivència i el civisme; la cooperació i la solidaritat; la pluralitat i la diversitat; la integració i la cohesió social; els hàbits i les actituds saludables; el respecte al medi ambient i la sostenibilitat, i l’arrelament i l’estima al territori, al país i a la cultura.

 

 • Impulsar i difondre el joc com a estratègia i recurs educatiu, instrument de dinamització comunitària, alternativa d’oci per a totes les edats i bé i producte cultural.

Activitats

 • Organització de cursos, monogràfics, seminaris, programes i altres activitats formatives.
 • Disseny i organització de programes i activitats de dinamització infantil i juvenil.
 • Organització i monitoratge d’activitats i serveis educatius, socials, culturals, lúdics, infantils i juvenils.
 • Disseny i organització de programes i activitats de dinamització cultural, cívica, comunitària i associativa.
 • Elaboració i préstec de recursos didàctics i materials pedagògics.
 • Disseny i edició de publicacions.
 • Elaboració d’estudis.
 • Disseny i organització d’exposicions i mostres.
 • Suport i assessorament a persones, col•lectius, entitats i associacions.