Anna Sánchez Prades

De professió mestra d’Educació Primària i d’anglès; l’any 2020 vaig decidir obrir-me pas en l’àmbit social. En aquell moment, vaig estudiar Psicopedagogia i des de llavors he intentat fer formació contínua en aquest àmbit.

A la vida m’omple molt viatjar i gaudir de la natura. Des de ben petita faig excursions, vies equipades i ferrades arreu de Catalunya i fa uns anys també a altres comunitats autònomes.

Podries explicar una mica la teva trajectòria professional fins a arribar al lloc de feina de prospectora laboral?

A nivell d’estudis vaig cursar el Grau de Mestra d’Educació Primària amb l’especialitat d’anglès i, posteriorment, vaig treballar 6 anys pel Departament d’Ensenyament. Paral·lelament, i amb l’objectiu d’obrir-me pas al món social, vaig decidir estudiar Psicopedagogia especialitzant-me en l’àmbit sociocomunitari. Posteriorment i tot donant-li un gir a la meva trajectòria laboral vaig aplicar a la feina de Prospectora Laboral.

 

Què és allò que et va cridar més l’atenció per involucrar-te en aquest projecte?

La finalitat a la qual arribem amb el projecte. Quan el teu objectiu és que els i les professionals dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat es formin de manera contínua, es professionalitzin i millorin les seves competències i habilitats, tot això es tradueix finalment en un millor servei per a les persones, que són qui rep aquests serveis.

 

Per què les empreses del sector de l’Animació sociocultural haurien de sol·licitar aquest servei?

Una peça clau per a l’adaptació al món en el qual vivim, caracteritzat pels canvis constants, és la formació al llarg de tota la vida. En aquest sentit, cal que es duguin a terme processos de prospecció, encarats a analitzar els perfils professionals i les necessitats formatives de les empreses per tal d’oferir els recursos i formacions que permetin millorar les seves competències. Així doncs, les empreses hi haurien de participar per tal que els seus treballadors i treballadores puguin descobrir oportunitats, talents i reptes de millora professional i personal.

 

Creus que existeix una manca d’assessorament professional en aquest sector empresarial?

Considero que manquen recursos i espais dins les empreses que vetllin per l’assessorament professional en termes generals. Penso que hi ha una manca de cura cap a aquests espais, de cultura de formació permanent. Vivim en el món de la immediatesa, de la producció i la rapidesa i això sovint passa per sobre de la reflexió i provoca que es prioritzin altres qüestions.

 

Podries posar un exemple pràctic del procés i les passes que seguirà una entitat que sol·licita el servei de prospecció?

Existeixen diferents vies per a accedir al servei de prospecció. La via més directa és contactant-nos al correu: prospecció@cae.cat . Tot i això, també hi podrà accedir a través de les Xarxes Socials i els formularis que es presenten a la web. Un cop establerta la primera presa de contacte, la prospectora contactarà via e-mail o telefònica amb l’empresa per tal de presentar el Programa, donar informació rellevant i programar una visita.