Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil SEMI-INTENSIU

Format: Presencial, Semi presencial

Preu: 350€

Durada: 320h

Codi: 24009

Data inici:

14-09-2024

Data final:

8-12-2024

Horaris: Veure detall*

Dates: 

  • SETEMBRE: Dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 19h
  • OCTUBRE-DESEMBRE: Dissabtes de 9h a 14h

  • PONTS:
  • Divendres 1 de novembre: de 9h a 14h i de 16h a 19h
  • Diumenge 3 de novembre: de 9h a 14h
  • Divendres 6 de desembre: de 9h a 14h i de 16h a 19h
  • Diumenge 8 de desembre: de 9h a 14h

Objectius:

  • Preparar els i les alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Capacitar per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.

Continguts:

Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil

• Contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social

1. Aplicació del concepte de lleure en diferents entorns infantilsi juvenils

2. Aplicació d’estratègies educatives en el lleure

3. Disseny de projectes educatius de lleure infantil i juvenil

Programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure:

1. Disseny de plans i programes en les intervencions en el lleure

2. Aplicació de la normativa a projectes de lleure

3. Gestió de recursos en projectes de lleure

4. Coordinació amb altres agents

5. Aplicació d’accions de difusió del projecte de lleure

Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure

1. Aplicació de tècniques de dinamització a l’equip de monitors

2. Desenvolupament de tècniques per gestionar la informació icomunicació en l’equip de monitors i agents involucrats

3. Aplicació de tècniques de coordinació a l’equip de monitors

4. Desenvolupament d’habilitats tècniques


Estructura: 320 hores (200 hores teòriques i 120 hores de pràctiques).

Idioma:
L’idioma del curs serà el català

Requisits: Per possibles convalidacions de formació i experiència, consulteu el següent enllaç: https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/educacio_en_el_lleure/Convalidacions-moduls-monitor_a-i-director_a.pdf

Reconeixements:

  • Diploma de director/a d’activitats de lleure atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.


Estructura: 200h teoria / 120h pràctiques

A carrec de: Equip formació monitors/es del CAE

Equip de formació multidisciplinar format per diferents persones expertes en els diversos continguts del curs i amb experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Adreçat a: Persones amb el títol de monitor/a de lleure

Adreça:

NOU CAE

 

Carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r pis / 08241 Manresa

tel. 93 872 57 89

Promou:

Altres cursos

Data inici: 1 de juliol de 2024
Data fi: 31 de juliol de 2024

Adreçat a: Persones majors de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l’acció voluntària o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit

Tipologia: En línia

Estat del curs: En curs

Preu: Subvencionat

Durada: 18h

Horari: Treball autònom al MOODLE

Data inici: 30 d'agost de 2024
Data fi: 6 de setembre de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 30h

Horari: De dimarts a divendres de 9h a 14h

Data inici: 14 de novembre de 2024
Data fi: 21 de novembre de 2024

Adreçat a: Dirigents i responsables d’associacions i entitats, persones d’entitats que habitualment elaboren la memòria i persones d’entitats que assumeixen responsabilitats de comunicació

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 20€

Durada: 4h

Horari: Dijous de 18h a 20h

Data inici: 3 d'octubre de 2024
Data fi: 28 de novembre de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dijous de 17h a 19.30h

Data inici: 3 d'octubre de 2024
Data fi: 21 de novembre de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 30h

Horari: Dijous de 16h a 20.15h

Data inici: 14 de setembre de 2024
Data fi: 8 de desembre de 2024

Adreçat a: Persones amb el títol de monitor/a de lleure

Tipologia: Presencial, Semi presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 350€

Durada: 320h

Horari: Veure detall*