Consorci per a la Formació Contínua

FAQS sobre la Formació Contínua

Què és la Formació Contínua?

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir una formació que atengui els requisits de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L’oferta formativa atén les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i es desenvolupa de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També facilita l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del Departament d’Empresa i Treball), i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya.

El Consorci s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua, amb l’objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, afavorir l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius. D’aquesta manera, s’aconsegueix que es millori la competitivitat empresarial amb la finalitat d’oferir el millor servei als ciutadans de Catalunya.

Així mateix, impulsa accions de suport a la formació, que són projectes d’investigació, prospecció i elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la Formació Professional per a l’Ocupació.

A la mateixa web del Consorci a través d’aquest enllaç

  • Persones treballadores ocupades
  • Persones treballadores desocupades (només un 30% de les places)
  • Persones treballadores de l’administració pública tenen les places limitades
  • Algunes especialitats formatives tenen requeriment d’accés a nivell titulacions acadèmiques. Cal consultar cada cas.
  • Les especialitats de formació de caràcter transversal són aquelles adreçades a obtenir competències transversals aplicables a diversos sectors de treball i, per tant, es tracta de formació aplicable i transferible a més d’un sector productiu.
  • Pel que fa a les especialitats de formació de caràcter sectorial, són aquelles adreçades a l’adquisició de competències professionals que responen a les necessitats específiques dels diferents sectors productius; és a dir, es tracta de formació especialitzada de cada sector.