Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dilluns, 30 de març de 2020 | 09:03 |

Els moviments i federacions presents al Bages

 

La majoria dels centres d'educació en el lleure de la comarca estan afiliades o formen part de moviments que tenen presència a bona part del territori català. Entre d’altres coses, formar part d’un moviment suposa compartir un mateix ideari i projecte pedagògic i compartir espais de trobada amb altres centres del mateix moviment o federació.

Al Bages, podem trobar presència dels següents moviments.
 

 Esplais Catalans, Esplac

Esplais Catalans, Esplac, és una associació de persones i d'entitats d'educació en el lleure compromeses amb la transformació social i amb la transmissió de valors laics i progressistes des de la promoció de l'associacionisme, l'educació popular, la participació ciutadana i l'activisme social. La nostra associació aposta per l'acció conjunta des de la coherència ideològica, és per això que formem part del Moviment Laic i Progressista. Esplac és el resultat de la voluntat de les entitats i de les persones membres de tenir espais d'intercanvi, d'aprenentatge i de treball conjunt.

Actualment formen part d'Esplac 102 centres d'esplai, distribuïts en una cinquantena de poblacions catalanes, que agrupen més de 6.500 infants i joves i 1.600 monitors i monitores.

Les entitats associades a Esplac desenvolupen activitats de lleure per a infants i joves d’entre 3 i 17 anys La majoria es desenvolupen el dissabte i durant els períodes de vacances. L'estiu simbolitza la culminació de l'activitat realitzada durant el curs, ja que l'esplai es viu més intensament i es consolida a través de l'experiència de tot allò après dissabte rere dissabte. Les propostes que s'ofereixen són molt variades: jocs, tallers, sortides, campaments, colònies, intercanvis internacionals, rutes, casals...

 www.esplac.catMinyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una entitat d’educació en el lleure sense ànim de lucre que ofereix a nens, nenes i joves l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia. Aquest mètode educatiu pretén que cada noi i cada noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip, amb la finalitat que es formin com a persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta.

Els prop de 12.000 integrants de MEG es reuneixen als 140 agrupaments arreu del territori. Tenen presència a 30 comarques i 95 municipis catalans. Els agrupaments s'estenen en 8 demarcacions, cada una amb seu i/o subseu pròpies.

La seva proposta educativa té l’objectiu d’aconseguir que aquest col•lectiu sigui capaç de participar activa i críticament a la societat on viu i, per tant, pugui assumir les responsabilitats necessàries per ajudar a construir una societat més justa, solidària i sostenible en tots els punts de vista.

Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, a MEG treballen per a l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat, la sostenibilitat, treballant per tal de “deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat”.

Aquesta educació també passa perquè infants i joves coneguin el seu entorn, el país i les seves característiques socials, culturals, històriques, en detectin les necessitats i descobreixin com contribuir a cobrir-les en la mesura que els sigui possible.

www.escoltesiguies.cat

 


 

MIJAC (Moviment infantil i juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears)

El MIJAC és un moviment d’infants i joves, sorgit per la necessitat de coordinar a nivell catalano-balear diferents grups d’infants i potenciar-ne la presència i la veu. El MIJAC es basa en una sèrie de “conviccions” identitàries, com ara el protagonisme de l’infant, l’arrelament a l’entorn, l’opció pels pobres, o l’opció evangelitzadora, entre altres.

Depenent del centre, els infants es poden trobar el divendres a la tarda o el dissabte (matí o tarda) i fan tallers, excursions de cap de setmana, sortides, trobades, colònies i/o casals d’estiu; tenint sempre el joc com a eina principal de les activitats.

El que el MIJAC pretén és aconseguir una oportunitat perquè l’infant actuï al barri o al poble on viu, transformant-lo, canviant-lo i millorant-lo segons cada realitat i necessitat. Infants i joves s’agrupen i es coordinen entre els diversos grups i edats, i aprenen a prendre responsabilitats al servei d’altres infants, segons cada sensibilitat i possibilitats.

www.mijaccb.org


 

 

Federació Catalana de l'Esplai

 

La Federació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per finalitat reforçar, ampliar i millorar la tasca dels centres d'esplai i la seva vinculació i organització en el territori. Totes les entitats que integren la Federació comparteixen uns valors que orienten i defineixen la seva acció educativa i social: utopia, solidaritat, iniciativa i felicitat.


La Federació ofereix als centres d'esplai la possibilitat de compartir recursos, intercanviar experiències i coordinar actuacions. L'acció conjunta permet dinamitzar la vida associativa de molts barris i contribueix a crear espais de participació. El treball en xarxa esdevé un dels pilars fonamentals, impulsant el reconeixement social de la tasca que fan aquests centres i articulant les diferents dinàmiques territorials. Tenim una Federació viva i participativa. Els esplais, en tant que associats, són els que vetllen per fer una Federació rica, plural, participativa i compromesa. La nostra força rau en el compromís de cadascú en el projecte comú.


La Federació és una entitat que va néixer el 1996 i està vinculada a la Fundació Catalana de l'Esplai. Conjuntament amb la resta d'entitats de la Fundació, integra un projecte comú.

 

www.fundesplai.org