Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Divendres, 19 d'agost de 2022 | 06:56 |

Suspesa l'activitat i l'atenció presencial de CAE i Xarranca

Imatge CAE

Imatge CAE

14/3/2020

 


Arran de la situació d’emergència sanitària generada pel coronavirus - COVID19 i atenent a les diferents instruccions i recomanacions fetes per la Generalitat de Catalunya i diferents ajuntaments, el CAE i la Xarranca han acordat suspendre totes les seves activitats mantre es mantingui l'estat d'alarma. Aquesta suspensió d’activitats es concreta en:
 


Activitats ciutadanes

Se suspenen les activitats:

  • Nits de joc
  • Tots a taula. És l’hora de jugar! 

 


Cursos i activitats formatives

Queden suspeses totes les activitats formatives mentre duri l'estat d'alarma (cursos monitor/a, director/a, formació contínua, formació per a persones aturades, monogràfics...)

 

El reinici de les activitats formatives i la recuperació de les hores suspeses seran comunicades als/a les alumnes inscrits/es a través d’un correu personal.

 

Algunes formacions es realitzen de forma online, en aquest cas, els i les alumnes ja se'ls hi ha comunicat a través del correu electrònic.

 


Serveis educatius i de lleure prestats en centres escolars

Queden suspesos tots els serveis educatius i de lleure prestats en centres escolars fins a la reobertura d’aquests centres.

Els treballadors i treballadores d’aquests serveis han rebut un correu personal amb les instruccions corresponents.

 Serveis de lleure i de dinamització juvenil prestats en equipaments públics

Queden suspesos tots els serveis de lleure i de dinamització juvenil prestats en equipaments públics (casals de joves, serveis d’informació juvenil...) fins a la reobertura d’aquests centres per part de les administracions competents.

Els treballadors i treballadores d’aquests serveis han rebut un correu personal amb les instruccions corresponents.
 

 

Altres serveis

Altres serveis no inclosos en els anteriorment detallats tindran un tractament individualitzat.

Els treballadors i treballadores d’aquests serveis han rebut un correu personal amb les instruccions corresponents.

 

 

CAE i Xarranca no oferiran atenció presencial al seu local

 

Amb la voluntat de col·laborar al màxim en la prevenció de l'expansió del coronavirus i de minimitzar els riscos per a les persones que hi treballen, des de CAE i la Fundació La Xarranca es tancarà el local de l'entitat i es deixarà d'oferir el servei d'atenció presencial a la secretaria de l'entitat.

 

Aquesta mesura s'aplicarà a partir del dissabte 14 de març i condicionada a la vigència de les mesures de prevenció establertes per les diferents admnistracions.
 

Recomanem fer les diferents gestions i consultes a través dels correus cae@cae.cat i xarranca@cae.cat .


Som conscients que es tracta d’unes mesures excepcionals enfocades a l’interés col·lectiu, que en els 36 anys de trajectòria de la nostra entitat no s’havien aplicat mai. Lamentem les molèsties que aquestes decisions us puguin ocasionar.