Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Divendres, 30 de setembre de 2022 | 21:40 |

El Procicat aprova els criteris per a les activitats d'educació en el lleure d'aquest estiu

Imatge CAE

7/5/2021

 

 

El Procicat ha donat llum verda al document de "CRITERIS PER A DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19". En aquest document s’estableixen els criteris que s’han de seguir a l’hora de planificar i executar les activitats continuades de lleure (esplai diari o setmanal), casals, colònies, campaments, rutes, sortides, etc. i cursos d’educadors/es en el lleure (Monitor/a i Director/a). És previst que aquest document sigui vigent tot l'any 2021. (Podeu accedir al document clicant aquí)

 


Tot i així, cal tenir en compte que les Resolucions en relació a la pandèmia que setmanal o quinzenalment aprova i publica el Departament de Salut tenen prioritat sobre aquest protocol i, per tant, sempre prevaldrà el què estableixen aquestes resolucions.

 


Alguns dels criteris genèrics rellevants a tenir en compte són:

 


Documentació:

 • S’incorporen nous documents: Declaració responsable de l’entitat organitzadora, declaració responsable de les famílies o del participant (si és major de 16 anys), registre de control de neteges i registre de control de comprovació de símptomes (aquests dos últims documents actualitzats diàriament)

 


Grups, ratios i dirigents

 • Es recuperen les ràtios del Decret 267/2016, de 1 monitor/a per a cada 10 participants (o última fracció de 14, en cas de més de 25 participants) o de 1 monitor/a per a cada 8 participants si hi ha infants menors de 3 anys (*) 
 • S’estableixen grups de convivència amb un màxim de 24 infants en casals o de 30 en colònies, rutes...  (*)
 • Tot i així es recomana que aquests grups de convivència siguin de 10 participants (*)
 • Es permet en determinades circumstàncies incorporar personal complementari: dirigent corretorns, talleristes externs...
 • Hi ha d’haver un responsable de prevenció per activitat

 

(*) ALERTA: aquestes tres condicions estan condicionades a que s’aixequi l’actual limitació de grups màxims de 6 persones)

 


Desplaçaments en autocar

 • Es pot ocupar la totalitat de seients, amb els participants asseguts per grups de convivència i, a ser possible, establint separacions entre els grups
 • En viatges d’anada i tornada, mantenir la mateixa distribució
 • Deixar registre de la ubicació de cada nen a l’autocar
 • Mascareta obligatòria a partir de 6 anys i recomanada a partir dels 3 anys

 


Mesures de prevenció

 • Mascareta obligatòria a partir de 6 anys i recomanada a partir dels 3 anys (es poden fer exempcions en determinats, supòsits d'activitats i situacions personals) 
 • Neteja de mans o ús de gel hidroalcohòlic freqüent (a l’accedir, abans i després dels àpats, de les activitats, d’anar al lavabo...)
 • Prioritzar les activitats a l’aire lliure
 • Garantir distàncies de seguretat fent-ho compatible amb criteris pedagògics i educatius
 • En activitats a l’interior, aforament mínim de 2,5 m2 per participant) i la màxima ventilació possible (permanent, amb el canvi de grups, o un mínim de 10 minuts cada hora)
 • En espais compartits, fer neteja i desinfecció entre grup i grup
 • Entrades i sortides esgraonades
 • No es permeten fer activitats d’exhibició a les famílies

 

 

A més a més, cada tipus d’activitat (activitats formatives, casals, colònies, campaments...) té unes recomanacions específiques.

 

Aquesta relació és un resum i us aconsellem la lectura completa del document