Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dilluns, 4 de desembre de 2023 | 16:45 |

Banc de Recursos. Com funciona

 

 

Reserva prèvia

 

 

 • Per tal d’accedir als materials del Banc de Recursos, cal fer una reserva amb antelació, indicant materials, dates d’utilització, nombre de persones a qui s’adreçarà i dia de recollida i retorn.

 

 • És recomanable fer la reserva telefònicament (93 872 57 89), ja que d’aquesta manera es pot garantir la disponibilitat dels materials dels dies sol·licitats.

 

 • Opcionalment també es pot fer la reserva per correu electrònic (cae@cae.cat), però aquesta no serà vàlida fins que no es rebi un correu de conformitat.

 Establiment del cost
 

 • En el catàleg, els materials tenen uns preus fixats que corresponen a:

 

Caixes-Taller: una utilització amb un grup de 15 persones aproximadament

Resta de materials: fins a un màxim de 5 dies (de dilluns a divendres, de divendres a dilluns,...)

 

 • En cas que els materials es vulguin utilitzar més dies o amb més persones, caldrà indicar-ho i se n’establirà el preu.Recollida dels materials

 

 • Els materials es podran recollir el dia establert.

 

 • La recollida dels materials es farà als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa)

 

 • Alguns dels materials, per motius de volum, estan emmagatzemats en un altre local i, excepcionalment, caldrà anar a recollir-los en aquest segon indret. Des del CAE es farà l’acompanyament fins a aquest local.

 

 • En el moment d’emportar-se qualsevol material cal pagar la quantitat estipulada en concepte de préstec.

 Retorn dels materials

 

 • L'entitat/persona sol·licitant es compromet a retornar tots els materials en la data establerta sense cap tipus de desperfecte.

 

 • El retorn dels materials es farà als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa)

 

 • En el cas que l'entitat/persona sol·licitant demori el retorn dels materials i aquesta demora comporti inconvenients a altres entitats sol·licitants o l'anul·lació d'altres reserves, haurà d’abonar una penalització de demora de 30,00 euros.
Revisió dels materials i compensació de desperfectes o pèrdues

 

 • Durant els set dies posteriors a la data del retorn, el CAE revisarà els materials prestats i informarà de les possibles deficiències que s'hagin pogut observar, com ara la manca o pèrdua de materials, excessiu deteriorament, etc.

 

 • En el cas que les deficiències siguin considerables, el CAE ho informarà a l'entitat sol·licitant i aquesta haurà de compensar les despeses econòmiques que suposi la renovació o reposició dels materials malmesos o perduts.