Resolució de conflictes

Format: Presencial

Durada: 30h

Codi: 24124

Data inici:

27-02-2024

Data final:

16-04-2024

Horaris: Dimarts de 16h a 20:15h

Objectius:

 • Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives
 • Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
 • Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
 • Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Continguts:

M1: Definició del conflicte i classificació dels elements

 • Classificació de les tipologies de conflictes
 • Exposició dels elements de conflicte

M2: Tècniques de comunicació i gestió emocional

 • Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories
 • Identificació d’elements importants de la comunicació per reduir malentesos:
 • Exposició de ferramentes per a la gestió emocional

M3: Eines aplicables a la gestió del conflicte

 • Classificació dels elements per a una negociació eficaç
 • Tècniques de resolució de conflicte
 • Anàlisi d’exemples pràctics


Requisits: No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació

Places: 15

Preu: Totalment subvencionat

Reconeixement: Diploma expedit pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya


Estructura: 30 hores

A carrec de: Laura Raulet

Coach i Facilitadora de processos d’aprenentatge. Creadora de la marca personal Learn&Grow. https://www.learnandgrow.es/

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Adreça:

NOU CAE

 

C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r pis.

08241 Manresa

tel. 93 872 57 89

Promou:

Finançat per:

Altres cursos

Data inici: 6 d'abril de 2024
Data fi: 20 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 15h

Horari: Dissabtes de 9h a 14h

Data inici: 4 de març de 2024
Data fi: 22 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dilluns de 16h a 19.30h

Data inici: 1 de juliol de 2024
Data fi: 5 de juliol de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Data inici: 25 de juny de 2024
Data fi: 28 de juny de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dimarts a divendres (veure horaris)

Data inici: 2 de març de 2024
Data fi: 28 d'abril de 2024

Adreçat a: Persones amb el títol de monitor/a de lleure

Tipologia: Semi-presencial

Estat del curs: Places-en-reserva

Preu: 350€

Durada: 320h

Horari: POSPOSAT

Data inici: 9 de juliol de 2024
Data fi: 18 de juliol de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dimarts i dijous de 9h a 14h