Monitor/a de Lleure – SINGULARS

Format: Presencial

Durada: 310h

Codi: 24001

Data inici:

19-02-2024

Data final:

21-06-2024

Horaris: De dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h


Estructura:

 • Certificat de Professionalitat Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil i Monitor/a de lleure (150h).
 • Pràctiques d’empresa (160h).
 • Manipulació d’aliments (10h).
 • El joc com a element dinamitzador (30h).
 • Temps lliure i discapacitat amb menors amb necessitats educatives especials (20h).
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10h).

Altres accions del projecte:

 • Sessions de tutoria i orientació individualitzat i grupal.
 • Sessions de Gestió emocional (Associació ARCS).
 • Inserció laboral.
 • Visites a empreses que treballen en el lleure.
 • Participació en activitats culturals, d’oci i lleure del territori.


Objectius:

– Preparar els i les alumnes per intervenir de manera eductiva en activitats de lleure infantil i juvenil.
– Capacitar els i les alumnes per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització.
– Aprendre tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
– Orientació i assessorament per la recerca laboral i/o incorporació en el sistema educatiu.

Continguts:

M1: Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil
M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

A part del contingut de les accions formatives específiques.


Adreçat a: Joves entre els 18 i els 29 anys. Amb una titulació mínima de l’ESO i inscrits com a demandants d’ocupació (DONO).

Preu: Totalment subvencionat

Requisits:
• Tenir 18 anys el primer dia del curs.
• Una titulació mínima de l’ESO o equivalent.
• Competència en llengua catalana.
• Estar inscrit a l’atur com a demandant d’ocupació.

Reconeixement: Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats educatives de lleure infantil i juvenil expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya i Diploma de monitor/a d’activitats de lleure atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Estructura: 150h formació presencial / 160h pràctiques

A carrec de: Equip de formació multidisciplinar del CAE i Gimnàstica emocional

Format per diferents persones expertes en els diversos continguts del curs i amb experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure i professionals de l’entitat ARCS, Associació per la recerca cultural i socioeducativa.

 

Adreçat a: Joves entre els 18 i els 29 anys. Amb una titulació mínima de l’ESO i inscrits com a demandants d’ocupació (DONO)

Adreça:

Casal de Joves la Kampana

Plaça Icària s/n (Manresa)

tel. 938 72 92 37

Promou:

Projecte finançat per:

Altres cursos

Data inici: 6 d'abril de 2024
Data fi: 20 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 15h

Horari: Dissabtes de 9h a 14h

Data inici: 4 de març de 2024
Data fi: 22 d'abril de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dilluns de 16h a 19.30h

Data inici: 1 de juliol de 2024
Data fi: 5 de juliol de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Data inici: 25 de juny de 2024
Data fi: 28 de juny de 2024

Adreçat a: Joves d’entre 16 i 18 anys amb inquietuds per fer de monitor/a en activitats d’educació en el lleure.

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: 75€

Durada: 25h

Horari: De dimarts a divendres (veure horaris)

Data inici: 2 de març de 2024
Data fi: 28 d'abril de 2024

Adreçat a: Persones amb el títol de monitor/a de lleure

Tipologia: Semi-presencial

Estat del curs: Places-en-reserva

Preu: 350€

Durada: 320h

Horari: POSPOSAT

Data inici: 9 de juliol de 2024
Data fi: 18 de juliol de 2024

Adreçat a: Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

Tipologia: Presencial

Estat del curs: Obert

Preu: Subvencionat

Durada: 20h

Horari: Dimarts i dijous de 9h a 14h