Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimarts, 23 d'abril de 2019 | 04:39 |

CAE i Xarranca auditen els seus comptes anuals

Imatge CAE

2/7/2018

 

 

Amb la finalització del mes de juny, CAE i Xarranca han complert amb la seva obligació de rendir comptes anuals davant del Registre d’Associacions i del Protectorat de Fundacions, respectivament. Aquesta és una obligació que tenen les entitats declarades d’utilitat pública (en el cas del CAE) i les fundacions que estan acollides a la llei fiscal 49/2002 i que CAE i Xarranca ja venien complint.

 


Enguany, però, en aquesta rendició de comptes, hi ha una novetat: tant el CAE com la Xarranca han auditat els seus comptes anuals. Ho ha fet l’entitat Vir Audit, una firma auditora amb seus a Vic i Barcelona, que ha validat satisfactòriament els comptes de les dues entitats.

 


En el cas del CAE aquesta auditoria s’ha fet de forma voluntària ja que l’entitat no reuneix els requisits que la fan obligatòria a les associacions. En canvi la Xarranca sí que compleix els requisits establerts a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 7/2012 que la modifica, i, per tant, l’auditoria era preceptiva.

 


En els darrers anys, el CAE i la Xarranca han fet un treball molt rellevant en matèria de transparència -un dels valors organitzatius que CAE i Xarranca impulsen- per adaptar-se als darrers requisits normatius: la creació dels portals de transparència del CAE i de la Xarranca al web, la publicació de la memòria anual, la realització d’aquestes auditories i la inscripció del CAE al registre de grups d’interès de Catalunya.